Jesteś tutaj

Programy rehabilitacji

Rehabilitacji według Metody Kozyavkina oraz Systemu Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej (SIRN) podlegają pacjenci ze wszystkimi formami porażenia mózgowego. Leczenie jest skierowane na polepszenie zarówno ruchowego, jak i psycholingwistycznego rozwoju dziecka, normalizację napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu pasywnych i aktywnych ruchów w stawach, polepszenie krążenia krwi, metabolizmu i stanu odżywienia tkanin.
Program „Wczesna rehabilitacja” jest modyfikacją Metody Kozyavkina (System Intensywnej Rehabilitacji Neurofiziologicznej) dostosowaną do osobliwości dzieci od pierwszego roku życia. W Ukrainie w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba schorzeń noworodków, wzrosła liczba chorych z „grupy ryzyka”, z których 70-80% później mają urazy układu nerwowego różnego stopnia.
Z rozwojem postępu naukowo-technologicznego ludzkość zmieniła aktywny sposób życia na mało ruchliwy, co z kolei spowodowało pojawienie się dużej ilości schorzeń kręgosłupa. Pojawiają się one u ludzi w latach ich największej aktywności (80% chorych stanowią pacjenci w wieku od 20 do 60 lat), chociaż w ostatnich latach osteochondroza znacznie „zmłodniała”.
Zastosowanie Systemu Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej stwarza w organizmie dziecka nowy funkcjonalny stan, któremu towarzyszy normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu pasywnych i aktywnych ruchów stawów, polepszenie trofiki tkanin oraz aktywizacja procesów psychicznych.
W celu zainteresowania pacjentów prawidłowym wykonaniem ruchów oraz zapewnienia pozytywnego emocjonalnego stanu w trakcie leczenia regeneracyjnego, łączymy ćwiczenia z gimnastyki leczniczej ze specjalizowanymi grami komputerowymi.  Przecież które dziecko nie lubi grać na komputerze?
За даними аналізу останніх трьох років, невиношуванням вагітності закінчується кожна десята вагітність. 5-10% від кількості усіх дітей, що народилися, є передчасно народженими. Понад 30-40% перинатальної патології зумовлені передчасними пологами. З кожним роком зростає кількість маловагових дітей (<1000г), а смертність у цій категорії у 33 рази вища, ніж серед доношених.
Реабілітації підлягають пацієнти з різноманітними порушеннями постави.
Реабілітації підлягають пацієнти з наслідками різноманітних захворювань та травм опорно-рухового апарату, в т.ч., які перенесли оперативні втручання на кінцівках і потребують відновлення втрачених функцій.  
Реабілітації підлягають пацієнти з різноманітними вертебрологічними захворюваннями, вісцеропатіями (див. покази і протипокази), діти яких лікуються за програмами реабілітаційного центру «Еліта».